Расписание классов

  Время 11а 11б 11в
Понед. 1 09:00 - 09:45
Геометрия 
205
Химия 
210
Физика 
213
2 09:55 - 10:40
Алгебра
Химия 
210
Физика 
213
3 11:00 - 11:45
Физика 
213
Геометрия
Физическая культураШинкарев М.Н.:1/Маловичко С.В.:2
спорт.залспорт.зал
4 12:05 - 12:50
Химия 
210
Алгебра 
205
ОБЖ 
308
5 13:00 - 13:45
Химия 
210
География 
307
Геометрия 
205
6 13:55 - 14:40
Физическая культураШинкарев М.Н.:1/Маловичко С.В.:2
спорт.залспорт.зал
Физика 
213
Алгебра 
205
7 14:50 - 15:35
Экология 
209
Физическая культураШинкарев М.Н.:1/Маловичко С.В.:2
спорт.залспорт.зал
 
Вторн. 1 09:00 - 09:45
Английский языкСубботкина О.В.:1/Печникова В.С.:2
 400
биология элективБуничева Н.В.:1/химия элективИванова Е.В.:1
209310
Литература
2 09:55 - 10:40
биология элективБуничева Н.В.:1/химия элективИванова Е.В.:1
209310
Английский языкСубботкина О.В.:1/Печникова В.С.:2
 311
математика элективКозлова Т.И.:2/физика элективЛеонова Е.В.:1
205212
3 11:00 - 11:45
математика элективКозлова Т.И.:1/русский язык элективПанасюк Р.В.:2
205202
История 
207
Физика 
212
4 12:05 - 12:50
Литература 
202
биология элективБуничева Н.В.:2/химия элективИванова Е.В.:2
304206
математика элективКозлова Т.И.:1/физика элективЛеонова Е.В.:2
205303
5 13:00 - 13:45
биология элективБуничева Н.В.:2/химия элективИванова Е.В.:2
309212
Русский язык 
202
Химия 
210
6 13:55 - 14:40
математика элективКозлова Т.И.:2/русский язык элективПанасюк Р.В.:1
205202
Обществознание 
207
Физика 
212
7 14:50 - 15:35
Физическая культураШинкарев М.Н.:1/Маловичко С.В.:2
спорт.залспорт.зал
ОБЖ 
308
 
Среда 1 09:00 - 09:45
Биология 
209
Физика 
213
Русский язык
2 09:55 - 10:40
Биология 
209
Обществознание 
207
Литература 
202
3 11:00 - 11:45
Литература
Биология
Обществознание 
207
4 12:05 - 12:50
Английский языкСубботкина О.В.:1/Печникова В.С.:2
 309
Биология
Физика 
213
5 13:00 - 13:45
Физика 
213
Литература 
202
Английский языкСубботкина О.В.:1/Гаврикова А.В.:2
 109
6 13:55 - 14:40
Обществознание 
207
Английский языкСубботкина О.В.:1/Печникова В.С.:2
 309
ИнформатикаКарпов Д.М.:1/Самарина Н.В.:2
303304
7 14:50 - 15:35
География 
307
Экология 
208
Обществознание 
207
Четв. 1 09:00 - 09:45
Физическая культураШинкарев М.Н.:1/Маловичко С.В.:2
спорт.залспорт.зал
Биология 
304
математика элективКозлова Т.И.:2/русский язык элективПанасюк Р.В.:1
205202
2 09:55 - 10:40
История 
207
Геометрия 
205
Физическая культураШинкарев М.Н.:1/Маловичко С.В.:2
спорт.залспорт.зал
3 11:00 - 11:45
Геометрия 
205
Физическая культураШинкарев М.Н.:1/Маловичко С.В.:2
спорт.залспорт.зал
Литература 
202
4 12:05 - 12:50    
История 
207
5 13:00 - 13:45    
математика элективКозлова Т.И.:1/русский язык элективПанасюк Р.В.:2
205202
6 13:55 - 14:40    
Алгебра 
205
7 14:50 - 15:35      
Пятн. 1 09:00 - 09:45
Химия 
210
Английский языкСубботкина О.В.:1/Печникова В.С.:2
 311
Русский язык 
202
2 09:55 - 10:40
Английский языкСубботкина О.В.:1/Печникова В.С.:2
 309
Химия 
210
Алгебра 
205
3 11:00 - 11:45
Алгебра 
205
Литература 
202
География 
207
4 12:05 - 12:50
Биология 
209
математика элективКозлова Т.И.:1/русский язык элективПанасюк Р.В.:2
205202
История 
207
5 13:00 - 13:45
История 
207
математика элективКозлова Т.И.:2/русский язык элективПанасюк Р.В.:1
205202
Английский языкСубботкина О.В.:1/Гаврикова А.В.:2
409109
6 13:55 - 14:40
Русский язык 
202
История 
207
Физическая культураШинкарев М.Н.:1/Маловичко С.В.:2
спорт.залспорт.зал
7 14:50 - 15:35
Обществознание 
207
Физическая культураШинкарев М.Н.:1/Маловичко С.В.:2
спорт.залспорт.зал
 
Субб. 1 09:00 - 09:45
Русский язык 
202
История 
207
Алгебра 
205
2 09:55 - 10:40
Алгебра 
205
Астрономия 
212
История 
207
3 11:00 - 11:45
ОБЖ 
308
Русский язык 
202
Геометрия 
205
4 12:05 - 12:50
Астрономия 
212
Алгебра
Английский языкСубботкина О.В.:1/Гаврикова А.В.:2
 109
5 13:00 - 13:45
Литература 
202
Алгебра 
205
Астрономия 
212
6 13:55 - 14:40
История 
207
Литература 
202
Биология 
209
7 14:50 - 15:35